Усі Закони коли-небудь відміняються, інші – коректуються. Певно, настав час і заміни Закону, даного на Синаї…

На запитання відповідає Ігор Корещук, священнослужитель, доктор теології, автор та ведучий програм на телеканалі «Надія».

Головна причина незмінності Божого Закону

Без сумніву, вірне твердження, що кожний закон відображає сутність його законодавця. Моральний Божий Закон – не виняток. Якщо Бог є люблячим, благим, святим, духовним, вірним, праведним, вічним та істинним, то чи таким самим є і Його Закон? Чи досконалий характер Господа відобразився в принципах Його Закону?

Пропонуємо вам порівняльну таблицю Божих якостей характеру та рис Його Закону, щоб ви внаслідок дослідження, самі пересвідчилися в їх ідентичності.

Звернемо увагу на три особливі якості, відмічені у наведеній таблиці, котрі нерозривно пов’язані між собою, це: досконалість, незмінність і вічність. Ви ніколи не замислювалися над питанням: чому вносяться нескінченні поправки в земні закони? Існує чимало причин, але головна з них –  людські закони недосконалі. Визнаючи факт, що Бог досконалий, ми мусимо визнати і досконалість Його Закону моралі. А досконалість означає і незмінність та вічність морального Закону – Десяти заповідей. Для багатьох подібне визнання – нелегкий крок, але, бажаючи бути чесними, ми повинні згодитися з цією Біблійною концепцією. Лише непомильний Бог міг дати людству досконалий моральний еталон у вигляді Закону десяти заповідей.

Якби сталася зміна Морального Закону…

Якщо визнати Божий Закон Десяти заповідей тимчасовим,  а отже хибним, потребуючим певних змін, виникає ряд нездоланних суперечностей.

По-перше:  Зміна морального Божого Закону свідчила б про недосконалість його Автора, Котрий може помилятися. Чи такий наш Бог, Котрому ми служимо? Чи Він обмежений у пізнанні?  Чи дізнавшись про щось нове, Він каже, подібно до людей: «Вибачте, але Я помилився! Я просто цього не знав!»? Ні, оскільки Сам Бог проголошує те, що «з уст Моїх вийшло, того не зміню!» (Пс. 88:35).  Закон Десяти заповідей вийшов з уст Самого Бога, отже Декалог є незмінним.

По-друге:  Зміна Закону свідчила б про зміну моральних принципів в Божому єстві. Чи таке можливе? Новий Завіт говорить: «Кожне добре дання і кожний досконалий дар є згори, бо сходить від Отця світла, у Якого немає зміни чи тіні переміни» (Як. 1:17). В характері Отця і Сина, що давали Декалог на Синаї, як свідчить наведений текст, не відбувається навіть щонайменших змін (див. ще Мал. 3:6; Євр. 13:8)!

По-третє: Зміна Божого Закону означала б його непосильність. Із тверджень деяких протестантських теологів можна зробити висновок, що Бог помилився, давши непосильний Закон євреям, котрий ніхто не міг виконати упродовж тисячоліть, тому його довелося усунути. Складається  хибне враження, що Господь впродовж 4 000 років поставив недосяжну мету та поклав на плечі людства непосильну кабалу. Це ніби люблячий батько поклад на плечі 5 річного сина 40-ка кілограмовий мішок.  Але апостол Павло не згоджується з такими богословами і категорично заявляє: «Тому то Закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра» (Римл. 7:12). Він говорить не про ярмо, а про добрий і праведний Закон. Давньогрецьке слово діка́йя («праведна») ще означає – правильна, справедлива. Закон, на думку апостола – добрий, а не жорстоко непосильний! Апостол Іван додає: «Бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповідей Його; і заповіді Його не важкі» (1Iван. 5:3). Тому праведний Господь дав справедливі, правильні та посильні заповіді Своєму народові.

По-четверте: Відміна закону усувала б провину всіх злочинців упродовж усієї християнської ери, бо «де немає Закону, немає і злочину» (Рим. 4:13), тому зникло б у Новому Завіті саме поняття гріха.

Та ми усі знаємо, що християнське вчення – це не легалізація беззаконня, а високі стандарти етики та моралі.

Для детальнішого та глибшого дослідження питання Закону в новозавітній час, рекомендуємо вам книгу І. Корещука «ДЕКАЛОГ: чи скасував Христос Закон?».